Sale komputerowe

A/0/01

12 stanowisk + 1 stanowisko dla nauczyciela, telewizor 4K, tablica kredowa na kółkach

system Windows 10 Pro oraz Ubuntu 18.04 (oprogramowanie: Python, Spim, Nasm, Codeblocks, Boost, Geant, Root)

A/0/02

12 stanowisk + 1 stanowisko dla nauczyciela, telewizor 4K, tablica kredowa na kółkach system Windows 10 Pro oraz Ubuntu 18.04 (oprogramowanie: Python, Spim, Nasm, Codeblocks, Boost, Geant, Root)

P/0/07+08

20 stanowisk + 1 stanowisko dla nauczyciela, projektor podwieszony, tablica kredowa na kółkach, system Windows 10 Pro (oprogramowanie: Statistica, Office 2019, Matlab, LibreOffice, Oracle Client, vSphere, Python, CodeBlocks)


S/0/04

11 stanowisk, telewizor 4K, tablica kredowa na kółkach system Windows 7 Pro oraz Ubuntu 16.04 (oprogramowanie: Statistica, Matlab, Office 2019 LibreOffice, Oracle Client, vSphere, Python, CodeBlocks)

S/0/05

10 stanowisk, telewizor 4K, tablica na ścianie, system Windows 10 Pro oraz Ubuntu 18.04 (oprogramowanie: Java, SqlDeveloper, Codeblocks, Python, Office 2019, Statistica, Matlab)

S/0/06

10 stanowisk, telewizor 4K, tablica na ścianie, pracowania Microsoft Windows 10 Pro (oprogramowanie Office 2016 + Visual Studio) oraz Ubuntu 18.04 (uwaga tylko na Ubuntu można instalować dodatkowy software)

S/1/14

16 stanowisk + 1 stanowisko dla nauczyciela, projektor na stałe, 2 tablice kredowe Windows 10 Pro (oprogramowanie: Statistica, Matlab, LibreOffice, Java, Office 2019, Python, CodeBlocks)

A/-1/04 Pracownia Cisco

15 stanowisk, projektor na stałe, tablica kredowa na kółkach, system Ubuntu 18.04 - pracownia Akademii Cisco, (Cisco Packet Tracer, GNS, Wireshark, Zenmap, Python)

A/0/03 Pracownia Labview

10 stanowisk, projektor zamontowany na stałe, tablica kredowa na kółkach system Windows 10 Pro (tylko pracownia LABVIEW)

A/0/04 Pracownia CAD

10 stanowisk, projektor, tablica kredowa na kółkach, drukarka 3D 10 dedykowanych stacji graficznych - system Windows 10 Pro oraz Ubuntu 18.04, oprogramowanie: Autocad 2020 EDU, Autocad Inventor 2020, TensorFlow-GPU, dodatkowa myszka 3D, oprogramowanie Unity

A/0/06 Pracownia Robotyki

5 stanowisk - pracownia tylko dla zajęć Podstaw Automatyki i Robotyki - system Windows 10 Pro - (oprogramowanie Lego Mindstorm, Python, Putty), Roboty Lego Mindstorm

H/0/01 Pracownia Elektroniki

6 stanowisk drukarka 3D, tablica kredowa na kółkach, projektor, system Windows 10 Pro

oprogramowanie Labview, Andruino, Android Studio

S/1/08

20 stanowisk, Windows 10 Pro, Ubuntu 18.04

A/2/15

15 stanowisk, Windows 10 Pro