Konta Google Workspace

Dla wszystkich studentów i pracowników SMCEBI zakładamy bezpłatne konta w google w domenie @smcebi.edu.pl.

Konta te mają formę imie.nazwisko@smcebi.edu.pl (bez polskich znaków) i posiadają dostęp do classroom oraz chmury google (g-drive) bez ograniczeń. Prosimy, aby wszystkie pliki osobiste tworzone podczas zajęć dydaktycznych trzymać w chmurze. Pliki na komputerach w pracowniach nie są archiwizowane i mogą być skasowane w każdej chwili.

Konta google nie są kasowane po skończeniu studiów.