Adresacja IP

Prosimy wszystkich użytkowników o niezmienianie samowolnie adresów IP oraz o korzystanie z adresów przydzielanych przez serwer dhcp. Adresy są przydzielane na stałe.

Podłączenie kolejnego komputera i drukarki sieciowej wiąże się z podaniem adresu fizycznego (adres mac karty sieciowej do administratora sieci).

Prosimy osoby, które dalej posiadają stałe adresy o kontakt z działem IT SMCEBI.

Informacja z regulaminu sieci USNET:

Administrator USK przydziela i rejestruje adresy sieciowe i nazwy wszystkich komputerów włączonych do USK, zarządza tablicami adresów i tablicami routingu poszczególnych podsieci. Administrator USK może przekazać te funkcje w odniesieniu do sieci lokalnej administratorowi tej sieci.

Aktualny regulamin sieci uczelnianej regulamin_sieci_komputerowej_2022.pdf