Co to jest jupyter?

Notatnik jupyter jest aplikacją webową pozwalającą na tworzenie dokumentów zawierających zarówno kod jak i treść.

Jupyterhub w SMCEBI

Dla studentów i pracowników zostały stworzony serwisy pod adresem:

  • alfa.smcebi.us.edu.pl, dostęp dla grup: staff, student, nieużywane notatniki i terminale są zabijane po 1h
  • beta.smcebi.us.edu.pl, dostęp dla grup: staff, nieużywane notatniki i terminale są zabijane po 24h
  • omega.smcebi.us.edu.pl, dostęp dla szkół: (adoz2016, icse4school) , nieużywane notatniki i terminale są zabijane po 3h


Wskazówki dla użytkowników jupyterhub

Ile mam miejsca na dysku?

Dla studentów została ustalona “quota” na systemie plików do 250MB. Przekroczenie tej ilości danych skutkuje brakiem możliwości tworzenia plików. Aby sprawdzić bieżące użycie przestrzeni dyskowej można wykonać polecenie “du -sh ~”

Co się stanie jeśli przekroczę 'quotę'?

Może się zdarzyć, że jupyterhub nie będzie mógł wystartować notatnika. W takiej sytuacji można zalogować się do systemu używając klienta ssh i skasować niepotrzebne pliki.

Jak działa jupyterhub?

Jupyterhub autoryzuje użytkownika w systemie i uruchamia serwer notatnika jupyter.

Jaki python jest zainstalowane na 'alfie'?

Python3 jest domyśnym interpreterem, python2 jest dostępny w środowisku “conda”, w terminalu “source activate py27”.

Jakie programy są zainstalowane na alfie?

Staramy się by jak najwięcej współczesnych bibliotek było dostępnych na systemie alfa. Można znaleźć np. wiele narzędzi scipy, kernel SageMath i wiele innych.

Jak przełączyć się na klasyczny notatnik?

(polecenie Command-> Launch Classic Notebook)

Więcej o notatniku jupyter